កិច្ចប្រជុំ SGATAR (ស្កាតារ) លើកទី៤៦ នៅប្រទេសនូវែលហ្សេឡង់


 
Play Video
របាយការណ៍សង្ខេបលទ្ធផល​ការ​ងារ​គ្រប់​គ្រង​ និងប្រមូល​ចំណូល​ពន្ធដារ​ឆ្នាំ​២០១៦
40:00 នាទី
13-01-2017
Play Video
កិច្ចប្រជុំ SGATAR (ស្កាតារ) លើកទី៤៦ នៅប្រទេសនូវែលហ្សេឡង់
12:16 នាទី
05-12-2016
Play Video
កិច្ចសម្ភាស​ជាមួយ BTV
58:38 នាទី
30-06-2016
Play Video
កិច្ចសម្ភាសន៍​ស្តីពី​ការ​យក​ពន្ធលើ​គ្រឺះស្ថាន​សិក្សា
27:57 នាទី
07-04-2016
Play Video
កិច្ចប្រជុំ SGATAR (ស្កាតារ) លើកទី៤៥ នៅប្រទេសសឹង្ហបុរី
07:24 នាទី
30-11-2015
Play Video
របៀបនៃការបង់ពន្ធមធ្យោ​បាយដឹក​ជញ្ជូន និង យានជំនិះ​គ្រប់ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៥
01:41 នាទី
13-07-2015
Play Video
កិច្ចសម្ភាសស្តីពីការគ្រប់គ្រង​ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​មធ្យោ​បាយ​ដឹក​ជញ្ជូន​និង​យាន​ជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​ឆ្នាំ​២០១៤
18:52 នាទី
19-05-2014
 
ឱកាសការងារ ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
VT2014
ទំព័រស្ទង់មតិអំពីគេហទំព័រ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
លិខិតប្រកាសពន្ធ

លិខិតប្រកាសពន្ធគ្រប់ប្រភេទ
បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង

ភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់
 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា
 អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
 ផ្សេងៗទៀត
ប្រតិទិនឈប់សម្រាក
- ឆ្នាំ ២០១៧
- ឆ្នាំ ២០១៦
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
- ផ្សេងៗ...
សាលាជាតិពន្ធដារ
- ពាក្យស្នើសុំចូលរៀន
ខ្មែរយូនីកូដ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ
ខែនេះ
ខែមុន
សរុប
66
115,440
117,361
4,262,050
ព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់នាយកដ្ឋាន និង សាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌ
-ដំណឹងមរណៈភាពឧបាសក កែន សែម ត្រូវជា​បិតាបង្កើតរបស់ឯកឧត្តម កែន សម្បត្តិ អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយក​ដ្ឋានពន្ធដារ២០ មករា ២០១៧
-សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់មន្ត្រីរាជការទាំងពីរភេទ ដើម្បីទៅសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ នៅសាកលវិទ្យាល័យ​បច្ចេកវិទ្យាណាន់យ៉ាង សឹង្ហបូរី (NTU) និងសាលា​គោលនយោបាយសាធារណៈលីក្វាន់យូ នៃសាកលវិទ្យាល័យ​សឹង្ហបូរី (NUS) ប្រទេសសឹង្ហបូរី១៣ ធ្នូ ២០១៦
-សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍ (Join Japan / World Bank Graduate Program) ទៅសិក្សា​ជំនាញពន្ធដារ​នៅប្រទេស​ជប៉ុន១៣ ធ្នូ ២០១៦

ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ
 
 
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់មន្ត្រីរាជការពន្ធដារ
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួម​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពីការពិនិត្យមើលរបាយ​ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងការដាក់លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន ២៤ តុលា ២០១៦
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួម​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី​ការប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យលើប្រភេទ​ ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ ពន្ធប្រថាប់ត្រា និងពន្ធលើមធ្យោបាយដឹក​ជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទ ក្រុមទី០៣ ០៣ តុលា ២០១៦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ឯកសាររបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសារពើពន្ធ និង បទបង្ហាញផ្សេងៗ
- សៀវភៅណែនាំការប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​សម្រង់​សហគ្រាស​ត្រូវ​លុប​ចេញ​ពីបញ្ជី ក្នុងប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ការប្រមូលពន្ធរបបស្វ័យ​ប្រកាស ២០ កញ្ញា ២០១៦
- សៀវភៅណែនាំ​ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី​បំណុល​ពន្ធមិនអាច​ប្រមូលបាន ០១ កញ្ញា ២០១៦
- របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធលើអចលនទ្រព្យ 05/03/2014
- របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រមូលពន្ធរបបស្វ័យប្រកាស (SAS) 10/05/2013
ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ