កិច្ចសម្ភាស​ជាមួយ BTV


 
Play Video
កិច្ចសម្ភាសន៍​ជាមួយ CNC
33:51 នាទី
11-09-2011
Play Video
បទយកការណ៍ស្តីពី​ពន្ធ​​អចលនទ្រព្យ ឆ្នាំ២០១៧
06:45 នាទី
11-09-2017
Play Video
ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ
35:47 នាទី
22-08-2017
Play Video
ឱកាសវិនិយោគនៅ​កម្ពុជា និង​ប្រព័ន្ធ​ពន្ធដារ​នៅ​កម្ពុជា
( Bangkok 2017 )
09:22 នាទី
21-07-2017
Play Video
របាយការណ៍សង្ខេបលទ្ធផល​ការ​ងារ​គ្រប់​គ្រង​ និងប្រមូល​ចំណូល​ពន្ធដារ​ឆ្នាំ​២០១៦
40:00 នាទី
13-01-2017
Play Video
កិច្ចប្រជុំ SGATAR (ស្កាតារ) លើកទី៤៦ នៅប្រទេសនូវែលហ្សេឡង់
12:16 នាទី
05-12-2016
Play Video
កិច្ចសម្ភាស​ជាមួយ BTV
58:38 នាទី
30-06-2016
Play Video
កិច្ចសម្ភាសន៍​ស្តីពី​ការ​យក​ពន្ធលើ​គ្រឺះស្ថាន​សិក្សា
27:57 នាទី
07-04-2016
Play Video
កិច្ចប្រជុំ SGATAR (ស្កាតារ) លើកទី៤៥ នៅប្រទេសសឹង្ហបុរី
07:24 នាទី
30-11-2015
Play Video
របៀបនៃការបង់ពន្ធមធ្យោ​បាយដឹក​ជញ្ជូន និង យានជំនិះ​គ្រប់ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៥
01:41 នាទី
13-07-2015
Play Video
កិច្ចសម្ភាសស្តីពីការគ្រប់គ្រង​ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​មធ្យោ​បាយ​ដឹក​ជញ្ជូន​និង​យាន​ជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​ឆ្នាំ​២០១៤
18:52 នាទី
19-05-2014
 
ឱកាសការងារ ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
VT2014
ទំព័រស្ទង់មតិអំពីគេហទំព័រ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
លិខិតប្រកាសពន្ធ

លិខិតប្រកាសពន្ធគ្រប់ប្រភេទ
បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង

ភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់
 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា
 អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
 ផ្សេងៗទៀត
ប្រតិទិនឈប់សម្រាក
- ឆ្នាំ ២០១៧
- ឆ្នាំ ២០១៦
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
- ផ្សេងៗ...
សាលាជាតិពន្ធដារ
- ពាក្យស្នើសុំចូលរៀន
ខ្មែរយូនីកូដ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ
ខែនេះ
ខែមុន
សរុប
1,725
97,918
115,528
5,332,770
ព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់នាយកដ្ឋាន និង សាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌ
-វគ្គសិក្សា​តាមអនឡាញ​ (Online) ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​ ដែលរៀបចំ​ឡើងដោយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (International Monetary Fund - IMF)១១​ តុលា ២០១៧
-សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍ដល់បេក្ខជន​មន្ត្រីរាជការ​ពន្ធដារ​ ទៅសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រង និង​គោល​នយោ​បាយ​សារពើ​ពន្ធ ចំនួន ០១រូប ឬ ០២រូប នៅសាកលវិទ្យាល័យ Keoi ប្រទេសជប៉ុន១១ សីហា ២០១៧

ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ
 
 
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់មន្ត្រីរាជការពន្ធដារ
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួម​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពីជំនាញ​ធ្វើ​កំណត់ហេតុ​អង្គ​ប្រជុំ​ និងជំនាញ​ធ្វើរបាយការណ៍​អង្គប្រជុំ ១៧ តុលា ឆ្នាំ២០១៧
- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីរាជការពន្ធដារដែលត្រូវចូលរួម​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពីជំនាញ​វិភាគវែក​ញែក​ដើ​ម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា ១៧ តុលា ឆ្នាំ២០១៧
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ឯកសាររបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសារពើពន្ធ និង បទបង្ហាញផ្សេងៗ
- សៀវភៅណែនាំការប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​សម្រង់​សហគ្រាស​ត្រូវ​លុប​ចេញ​ពីបញ្ជី ក្នុងប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ការប្រមូលពន្ធរបបស្វ័យ​ប្រកាស ២០ កញ្ញា ២០១៦
- សៀវភៅណែនាំ​ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី​បំណុល​ពន្ធមិនអាច​ប្រមូលបាន ០១ កញ្ញា ២០១៦
- របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធលើអចលនទ្រព្យ 05/03/2014
- របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រមូលពន្ធរបបស្វ័យប្រកាស (SAS) 10/05/2013
ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ