បទយកការណ៍ស្តីពី​ពន្ធ​​អចលនទ្រព្យ ឆ្នាំ២០១៧


 
Play Video
Call Center and Live Chat
03:29 នាទី
05-01-2018
Play Video
កិច្ចសម្ភាសន៍​ជាមួយ CNC
33:51 នាទី
11-09-2011
Play Video
បទយកការណ៍ស្តីពី​ពន្ធ​​អចលនទ្រព្យ ឆ្នាំ២០១៧
06:45 នាទី
11-09-2017
Play Video
ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ
35:47 នាទី
22-08-2017
Play Video
ឱកាសវិនិយោគនៅ​កម្ពុជា និង​ប្រព័ន្ធ​ពន្ធដារ​នៅ​កម្ពុជា
( Bangkok 2017 )
09:22 នាទី
21-07-2017
Play Video
របាយការណ៍សង្ខេបលទ្ធផល​ការ​ងារ​គ្រប់​គ្រង​ និងប្រមូល​ចំណូល​ពន្ធដារ​ឆ្នាំ​២០១៦
40:00 នាទី
13-01-2017
Play Video
កិច្ចប្រជុំ SGATAR (ស្កាតារ) លើកទី៤៦ នៅប្រទេសនូវែលហ្សេឡង់
12:16 នាទី
05-12-2016
Play Video
កិច្ចសម្ភាស​ជាមួយ BTV
58:38 នាទី
30-06-2016
Play Video
កិច្ចសម្ភាសន៍​ស្តីពី​ការ​យក​ពន្ធលើ​គ្រឺះស្ថាន​សិក្សា
27:57 នាទី
07-04-2016
Play Video
កិច្ចប្រជុំ SGATAR (ស្កាតារ) លើកទី៤៥ នៅប្រទេសសឹង្ហបុរី
07:24 នាទី
30-11-2015
Play Video
របៀបនៃការបង់ពន្ធមធ្យោ​បាយដឹក​ជញ្ជូន និង យានជំនិះ​គ្រប់ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៥
01:41 នាទី
13-07-2015
Play Video
កិច្ចសម្ភាសស្តីពីការគ្រប់គ្រង​ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​មធ្យោ​បាយ​ដឹក​ជញ្ជូន​និង​យាន​ជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​ឆ្នាំ​២០១៤
18:52 នាទី
19-05-2014
 
សេវាកម្ម E-Payment
ឱកាសការងារ ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
VT2014
ទំព័រស្ទង់មតិអំពីគេហទំព័រ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
លិខិតប្រកាសពន្ធ

លិខិតប្រកាសពន្ធគ្រប់ប្រភេទ
បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង

ភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់
 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា
 អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
 ផ្សេងៗទៀត
ប្រតិទិនឈប់សម្រាក
- ឆ្នាំ ២០១៨
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
- ផ្សេងៗ...
សាលាជាតិពន្ធដារ
- ពាក្យស្នើសុំចូលរៀន
ខ្មែរយូនីកូដ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
ថ្ងៃនេះ
ខែនេះ
ខែមុន
សរុប
305
93,828
152,011
5,878,204
ព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងសម្រាប់នាយកដ្ឋាន និង សាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌ
-សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​ការជ្រើសរើស​និស្សិតអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សា​នៅប្រទេសណូវែលហ្សេឡង់​ (New Zealand) សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨១៩ កុម្ភៈ ២០១៨

ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ
 
 
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់មន្ត្រីរាជការពន្ធដារ
- សំណើចូលរួម និងចាត់​តាំងថ្នាក់​ដឹកនាំ និងមន្ត្រី​ពាក់ព័ន្ធ​ចំួន ០៥រូប ចូលរួម​វគ្គបណ្តាលបណ្តាល​ស្តីពី​ការប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ធនធានមនុស្ស និងកម្ម​វិធីត្រួតពិនិត្យ​ពន្ធមធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់​ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ១៤ ធ្នូ ២០១៧
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ឯកសាររបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសារពើពន្ធ និង បទបង្ហាញផ្សេងៗ
- សៀវភៅណែនាំការប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​សម្រង់​សហគ្រាស​ត្រូវ​លុប​ចេញ​ពីបញ្ជី ក្នុងប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ការប្រមូលពន្ធរបបស្វ័យ​ប្រកាស ២០ កញ្ញា ២០១៦
- សៀវភៅណែនាំ​ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី​បំណុល​ពន្ធមិនអាច​ប្រមូលបាន ០១ កញ្ញា ២០១៦
- របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធលើអចលនទ្រព្យ 05/03/2014
- របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រមូលពន្ធរបបស្វ័យប្រកាស (SAS) 10/05/2013
ភ្ជាប់ចូលប្រព័ន្ធដើម្បីទាញយកឯកសារ